Retail Group er et fagmiljø hvor innsikt og analyse, kommunikasjonsutvikling, trykk og produksjon er samlet i ett miljø. Vi er drevet av å skape den optimale kundeopplevelsen for dagens og fremtidens kunder gjennom et optimalt samspill mellom fysisk- og nettbutikk. Som en del av å skape kjøpsutløsende kommunikasjon gjennom hele kundereisen, leverer også vårt fagmiljø på strategisk utvikling og drift av kundeklubber og lojalitetsprogrammer.

SeeYou tilbyr omfattende kartlegging av kundereiseopplevelser, kundebehov- og preferanser. Gjennom et bredt nettverk av 5500 shoppere over hele landet, kombinert med et rådgiver- og prosjektlederapparat, leverer vi omfattende innsikt på tvers av markeder.

Retail Energy er et kommunikasjons- og retail marketing byrå. Gjennom vår innsikt i kundereisen definert av kundebehov- og preferanser, utvikler vi effektive kommunikasjonsløsninger. Vi hjelper våre kunder med å utvikle og skape gode, lojale kunderelasjoner og opplevelser, som igjen gir økt omsetning og inntjening for deg som kunde. Vår lange erfaring med riktig virkemiddelbruk innen retailfaglig kompetanse skaper en salgs- og kjøpsenergi som driver vekst for våre kunder.

Retail Produksjon er et trykk-, produksjons- og brokingmiljø. Trygt, kvalitetsorientert og rimelig kjennetegner det som leveres av fysisk materiell til våre kunder.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med oss for å se hva vi kan hjelpe deg med!